Eestis on peale e-arve B2B (ettevõttelt ettevõttele) operaatorvõrgustiku kasutuses ka e-arvete pankadesse saatmine. Pankadesse saatmine võimaldab arvete ühe-klikiga maksmist (pank täidab e-arve põhjal maksekorralduse) kui ka püsimakseid ehk arvete automaatset tasumist. Toetatud on arvete saatmine nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

Oluline erinevus operaatoritele saatmise ja panka saatmise vahel on hind — pankadesse saatmise eest küsivad pangad umbes paarkümmend senti per saadetud arve — ja seega on panka saatmine ka Billberrys tasuline. Täpse hinna leiad Billberrysse sisse logides, kuid Billberry hind peaks olema parim turul — vahemikus €0.22–€0.25/arve.

Alt leiad panga e-arve tehnilise kirjelduse. Kui soovid e-arveid saata panka kui raamatupidaja, näiteks läbi raamatupidamistarkvara, vaata Billberry e-arvete panka saatmise juhendit.

Panga e-arve XML

Pankadesse saadetavad e-arved põhinevad Eesti e-arve standardil ehk on XML vormingus. Juhendi ja standardi spetsifikatsiooni leiab lingitud lehelt.

Üks eraisikule panka saadetav e-arve näeb välja selline:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<E_Invoice>
	<Header>
		<Date>2023-06-01</Date>
		<FileId>aa949b90e0bd214c</FileId>
		<Version>1.2</Version>
	</Header>

	<Invoice
		invoiceId="INV123456"
		regNumber="38706180338"
		sellerRegnumber="16122596"
		channelId="LHVBEE22"
		channelAddress="EE447700771006016961"
	>
		<InvoiceParties>
			<SellerParty>
				<Name>Billberry OÜ</Name>
				<RegNumber>16122596</RegNumber>
				<VATRegNumber>EE102430772</VATRegNumber>

				<ContactData>
					<URL>https://billberry.ee</URL>
					<E-mailAddress>hello@billberry.ee</E-mailAddress>

					<LegalAddress>
						<PostalAddress1>Narva mnt 5</PostalAddress1>
						<City>Tallinn</City>
						<PostalCode>10117</PostalCode>
      <Country>EE</Country>
					</LegalAddress>
				</ContactData>

				<AccountInfo>
					<AccountNumber>EE447700771006016961</AccountNumber>
					<IBAN>EE447700771006016961</IBAN>
					<BIC>LHVBEE22</BIC>
					<BankName>AS LHV Pank</BankName>
				</AccountInfo>
			</SellerParty>

			<BuyerParty>
				<Name>John Smith</Name>
				<RegNumber>38706180338</RegNumber>
			</BuyerParty>
		</InvoiceParties>

		<InvoiceInformation>
			<Type type="DEB" />
			<DocumentName>Arve nr 1337</DocumentName>
			<InvoiceNumber>1337</InvoiceNumber>
			<InvoiceDate>2023-06-01</InvoiceDate>
			<DueDate>2023-07-01</DueDate>
		</InvoiceInformation>

		<InvoiceSumGroup>
			<InvoiceSum>100.00</InvoiceSum>

			<VAT vatId="TAX">
				<SumBeforeVAT>100.00</SumBeforeVAT>
				<VATRate>20</VATRate>
				<VATSum>20.00</VATSum>
				<Currency>EUR</Currency>
				<SumAfterVAT>120</SumAfterVAT>
			</VAT>

			<TotalVATSum>20.00</TotalVATSum>
			<TotalSum>120</TotalSum>
			<TotalToPay>120</TotalToPay>
			<Currency>EUR</Currency>
		</InvoiceSumGroup>

		<InvoiceItem>
			<InvoiceItemGroup>
				<ItemEntry>
					<RowNo>1</RowNo>
					<Description>Testvigurid</Description>

					<ItemDetailInfo>
						<ItemUnit>Vigur</ItemUnit>
						<ItemAmount>20</ItemAmount>
						<ItemPrice>5</ItemPrice>
					</ItemDetailInfo>

					<ItemSum>100</ItemSum>

					<VAT>
						<SumBeforeVAT>100</SumBeforeVAT>
						<VATRate>20</VATRate>
						<VATSum>20</VATSum>
						<Currency>EUR</Currency>
						<SumAfterVAT>120</SumAfterVAT>
					</VAT>

					<ItemTotal>120</ItemTotal>
				</ItemEntry>
			</InvoiceItemGroup>
		</InvoiceItem>

		<PaymentInfo>
			<Currency>EUR</Currency>
			<PaymentDescription>Arve number 1337</PaymentDescription>
			<Payable>YES</Payable>
			<PayDueDate>2023-07-01</PayDueDate>
			<PaymentTotalSum>120</PaymentTotalSum>
			<PayerName>Billberry OÜ</PayerName>
			<PaymentId>1337</PaymentId>
			<PayToAccount>EE447700771006016961</PayToAccount>
			<PayToName>Billberry OÜ</PayToName>
			<PayToBIC>LHVBEE22</PayToBIC>
		</PaymentInfo>
	</Invoice>

	<Footer>
		<TotalNumberInvoices>1</TotalNumberInvoices>
		<TotalAmount>120</TotalAmount>
	</Footer>
</E_Invoice>

Lae näidise-arve XML alla

Manust, näiteks PDFi, panka saadetud arvele ei maksa panna. Seda pangad ei toeta.

Saaja

Tavalist e-arvet eristatakse panka mõeldud arvest kahe <Invoice> elemendi atribuudi põhjal — channelId ja channelAddress:

AtribuutKirjeldus
channelIdSaaja panga BIC
channelAddressSaaja pangakontonumber (IBAN).
Luminori panga puhul saaja ettevõtte registrikood või isikukood.

Arve <Invoice regNumber> atribuudi ning <BuyerParty> <RegNumber> andmetesse lisa saaja registrikood või isikukood, vastavalt kas saadad ettevõttele või eraisikule.

Täna on Eestis võimalik saata e-arveid viite panka, nii et võimalikud BICid channelId-s on:

BICPank
EKRDEE22Coop Pank
LHVBEE22LHV
RIKOEE22Luminor
EEUHEE2XSEB
HABAEE2XSwedbank

Saatja

Panka suunatud arve puhul on oluline, et saatja nimi vastaks a) asutuse juriidilisele nimele ja b) oleks sama, mis pangakonto nimi, kuhu klient makse teeb. Kõige kindlam on kasutada selleks sama nime, mis Äriregistris registreeritud.

Oluline on see näiteks korteriühistute puhul, mille nimed on pikad ja tihti kirjutatakse lühendatult. Näiteks "J. Kunderi 42 KÜ" ametlik nimi on "Tallinn, J. Kunderi tn 42 korteriühistu", mis tuleks märkida ära e-arvel nii <SellerParty>s kui ka <PaymentInfo>s:

<SellerParty>
 <Name>Tallinn, J. Kunderi tn 42 korteriühistu</Name></SellerParty>
<PaymentInfo><PayToName>Tallinn, J. Kunderi tn 42 korteriühistu</PayToName></PaymentInfo>

Erinevalt ettevõtete vahelistest e-arvetest, kus pangakonto numbrid pole otseselt kohustuslikud, on panka saadetud e-arvetel vaja täita pangakonto info nii <SellerParty> plokis kui ka <PaymentInfo> plokis.

Nimelt on oluline lisada oma pangakonto IBAN <SellerParty> <AccountInfo> plokki:

<AccountInfo>
 <AccountNumber>EE447700771006016961</AccountNumber>
 <IBAN>EE447700771006016961</IBAN>
 <BIC>LHVBEE22</BIC>
 <BankName>AS LHV Pank</BankName>
</AccountInfo>

Samuti on vaja pangakontonumber lisada <PaymentInfo> plokki koos BICiga:

<PaymentInfo><PayToAccount>EE447700771006016961</PayToAccount>
 <PayToName>Billberry OÜ</PayToName>
 <PayToBIC>LHVBEE22</PayToBIC>
</PaymentInfo>

Saatmine

Billberry kaudu saatmiseks piisab panka saatmise sisselülitamisest (mida saab teha Billberry veebis) ja panka mõeldud arve koostamisest. Saata saab nii Billberry veebiliidese kaudu kui ka masinliidese (API) läbi. Viimase puhul piisab ühest POST /invoice päringust e-arve XMLiga.

Pangapoolne valideerimine

Pangad on avaldanud võimalike vigade nimekirja, mis võib valgustada, milliseid valideerimisi nad e-arvetele teostavad. Billberry kontrollib küll arve paari põhidetaili enne e-arve panka edastamist, kuid ei teosta sama põhjalikku valideerimist nagu pangad — eriti kuna pankade lisavalideerimine pole ei standardiseeritud ega erinevates pankades sama.

Pankade sõnutsi on võimalikud järgnevad vead:

E-arve päise vead (<Invoice>)

 • E-arve aadress failis puudu.
 • E-arve aadressi pangas ei eksisteeri.
 • E-arve aadress ei ole ette nähtud e-arvete edastamiseks (ei ole arvelduskonto vms).
 • E-arve adressaadil puudub elektrooniline võimalus arve presenteerimiseks (internetipank vm puudu või suletud).
 • E-arve adressaadil puudub elektrooniline võimalus arve presenteerimiseks (internetipank vm puudu või suletud), aga arve serviceId-le on sõlmitud püsimakse teenuse leping, arve on panka edastatud.
 • E-arve saajal puudub üldtellimus (e-arve aadress täitmata).
 • E-arve aadress on ajutiselt kättesaamatu (konto blokeeritud, internetipanga leping blokeeritud vms).
 • E-arve aadress on seisev (pikalt kasutamata).
 • E-arve kanal on vigane või puudub.
 • Sama invoiceGlobUniqId-ga või invoiceId ja channelAddress kombinatsiooniga e-arve samalt e-arve edastajalt on olemas.
 • serviceId vigane või vale (ei vasta müüja lepingule).

Arve sisu vead

 • Faktooringuks vajalik e-arve info on vigane.
 • Kombinatsioon PresentmentType=No ja Payable=No ei ole lubatud. Ei kehti kreeditarve kohta.
 • Ostja postiaadress puudub
 • Duplikaat arve.
  Viimase 7 päeva jooksul on arve saaja samale aadressile Invoice/channelAddress edastatud sama arve numbri <InvoiceInformation> <InvoiceNumber> ja summaga <PaymentInfo> <PaymentTotalSum> e-arve.

Müüja vead

 • E-arve müüja info (registrikood) vigane või vale.
 • Müüja leping puudu/blokeeritud.
 • Müüjal ei ole õigust saata e-arveid.

E-arve maksekorralduse info vead (<PaymentInfo>)

 • Viitenumber vigane, vale (<PaymentRefId> ei vasta standardile).
 • Maksekorralduse viitenumber ja selgitus puudu (<PaymentRefId> või <PaymentDescription> tühjad).
 • Tasumisele kuuluv summa vigane või vale (<PaymentTotalSum> väiksem kui 0).
 • Tasumisele kuuluv valuuta vigane või vale (<Currency>).
 • E-arve tasumise kuupäev vigane või vale (<PayDueDate> minevikus).
 • Sama <PaymentId>-ga e-arve samalt müüjalt on olemas.
  (Juhul kui invoiceGlobUniqId-d arve juures ei ole märgitud, siis kontrollitakse <PaymentId> unikaalsust <PaymentInfo> plokis.).
 • Ostja ja müüja kontod on samad.
 • <PaymentId> puudub.
 • Makse saaja laekumise konto vigane või vale (<PayToAccount>).
 • Müüja vigane või vale (<PayToName>), saab kontrollida juhul, kui müüja pank on sama kui maksja pank.
 • BIC-kood vigane või vale (<PayToBIC>).

Kreeditarvete vead

 • Deebetarvet ei leitud. Arvet ja püsimakset ei tühistatud.
 • Kreeditarvel ei saa olla <Payable> "Yes".
 • Leiti rohkem kui üks e-arve. E-arveid ega E-arve püsimakse lepinguid ei ole tühistatud.
 • E-arve on tühistatud. E-arve püsimakse lepingu alusel tehtavat makset ei leitud.
 • E-arve on tühistatud. E-arve püsimakse leping ei ole tühistatud.
 • E-arve ja e-arve püsimakse lepingu alusel teostatav makse on tühistatud.