Kontakt

Kui soovid nõu Billberry või e-arvete kasutamise osas, meili hello@billberry.ee.

E-arve ja operaatorid

E-arve on Eesti e-arve standardile vastav struktureeritud tekstifail (XML fail ehk lõpuga ".xml"). Failis on sama info, mis tavalisel arvel, kuid masinloetavalt, nii et erinevad raamatupidamisprogrammid ja -süsteemid saavad teineteise arvetest ühtmoodi aru.

Erinevalt levinud arusaamast, saad e-arveid saata edukalt ka ilma operaatoriteta, nt meilitsi. Lõppkokkuvõttes on e-arve lihtsalt struktureeritud formaadis andmefail. Operaatori kasutamine on vajalik siis, kui teine osapool nõuab operaatori kasutamist (nagu Eesti riigiasutused seda teevad) või on oma raamatupidamise operaatoriga sidunud. Näiteks ei pruugi tema raamatupidamisprogramm osata mujalt arveid importida kui operaatorite süsteemidest. Operaatorite kasutamine vähendab ka riski, et sulle saadetud arve on võltsitud (sest operaatorid kontrollivad arve saatjate isikut), kuid sama turvalisuse saab saavutada ka ID-kaardiga arveid allkirjastades.

Eestis on juuni 2021 seisuga 5 e-arve operaatorit (k.a Billberry). Teised firmad ja raamatupidamisprogrammid kasutavad neid viit, et oma klientide arveid vahendada.

Riik tegi e-arvete kasutamise avalikule sektorile kohustuslikuks 1. juulil 2019. See tähendab, et kõik avalikule sektorile teenust pakkuvad ettevõtted peavad riigile esitama vaid e-arveid. Küll aga ei ole riik möödunud kahe aasta jooksul pakkunud ettevõtjatele võimalust riigile tasuta e-arveid saata. On küll kaks operaatorit, kes lubavad riigi suunal tasuta arveid saata, kuid kumbki ei võimalda olemasolevat e-arvet neile edastada, vaid nõuavad arve käsitsi ümber trükkimist operaatori süsteemi, et operaator sellest uue e-arve genereerida saaks. Täna lubab Billberry ainsana ettevõtjatel e-arveid tasuta edastada.

E-arvete saatmine pankadesse

Peale operaatorvõrgustiku saab e-arveid saata ka klientidele otse panka, mis võimaldab arvete ühe-klikiga maksmist kui ka püsimakseid ehk arvete automaatset tasumist.

Arendajale

Soovid lisada oma rakendusele või veebiteenusele e-arvete saatmise toe? Arendad raamatupidamistarkvara ning soovid Billberry partneri liidese kaudu oma klientidele mugavalt e-arveldust pakkuda?